Wciąż masz szansę zostać studentem AGH

W czwartym, ostatnim cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, AGH prowadzi rekrutację na większość kierunków. Nie udało Ci się dostać na wymarzony kierunek w poprzednich cyklach? Musiałeś poprawiać maturę? Nie przejmuj się, nie wszystko stracone. Nadal możesz zostać studentem AGH! Zapoznaj się kalendarzem rekrutacji i spróbuj swoich szans w wrześniowym cyklu rekrutacyjnym.

Poniżej prezentujemy listę kierunków, na które w chwili obecnej jest więcej niż 20% miejsc (liczba miejsc może się zmniejszyć w związku z trwającymi wpisami).

 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka
 • Ceramika
 • Chemia Budowlana
 • Computer Science
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Electronics and Telecommunications
 • Elektronika
 • Energetyka
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
 • Fizyka Medyczna
 • Fizyka Techniczna
 • Geofizyka
 • Geoinformacja
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
 • Geologia Stosowana
 • Informatyka i Ekonometria
 • Informatyka Stosowana
 • Inżynieria Akustyczna
 • Inżynieria Ciepła
 • Inżynieria Górnicza
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
 • Inżynieria Mechatroniczna
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronic Engineering
 • Metalurgia
 • Nanoinżynieria materiałów
 • Nowoczesne Technologie Paliwowe
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
 • Technologia Chemiczna
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne
 • Zaawansowane Materiały Inżynierskie

Lista kierunków, na które jest mniej niż 20% miejsc.

 • Automatyka i Robotyka
 • Budownictwo
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Ekologiczne Źródła Energii
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Geodezja i Kartografia
 • Geoinformatyka
 • Geoturystyka
 • Informatyka i Systemy Inteligentne
 • Informatyka Społeczna
 • Informatyka Techniczna
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria i Analiza Danych
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
 • Inżynieria Obliczeniowa
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • Socjologia
 • Teleinformatyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na kierunek Informatyka została już zakończona.

Trzeci cykl rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wciąż masz szansę zostać studentem wymarzonego kierunku – rejestracja w 3 cyklu  rekrutacji trwa do 26 lipca 2021 r. Nie przegap swojej szansy!

Poniżej podajemy szacunkowy odsetek wolnych miejsc na poszczególne kierunki. Wartości te mogą ulec zmianie w związku z trwającymi wpisami w drugim cyklu.

Kierunek (Wydział)limit
< 10%
Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)105
10% – 20%
Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)180
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)60
Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)75
Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)144
Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)120
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)48
21% – 30%
Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)144
Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)120
Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)120
Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)168
Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)250
Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)120
Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)60
Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)45
Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)200
31% – 40%
Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)30
Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)45
Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)120
Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)90
Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)80
Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)90
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)24
Socjologia (Wydział Humanistyczny)75
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)120
41% – 50%
Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)72
Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)108
Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)300
Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)24
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)24
Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)70
Zarządzanie (Wydział Zarządzania)96
> 50%
Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)30
Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)24
Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)48
Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)30
Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)70
Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)180
Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)48
Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)60
Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)24
Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)48
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)45
Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)72
Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)30
Inżynieria Górnicza (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)24
Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)72
Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)84
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)50
Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)72
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)60
Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)60
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)60
Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)60
Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)30
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)60
Nowoczesne Technologie Paliwowe (Wydział Energetyki i Paliw)60
Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)240
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)75
Zaawansowane Materiały Inżynierskie (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)120

Zakończył się 1 cykl rekrutacyjny w AGH

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończył się 1 cykl rekrutacyjny. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą osób na miejsce dominują kierunki z branży IT. Podobnie, wśród kierunków
z największą liczbą podań – także dominują kierunki informatyczne.

Pod względem największej liczby podań wśród trzech najpopularniejszych kierunków są kierunki informatyczne:

KierunekLiczba podań
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej981
Informatyka Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej882
Informatyka Stosowana Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej774
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej665
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami616
Zarządzanie Wydział Zarządzania612
Informatyka Techniczna Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej595
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania483
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny444
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki433

Na kierunkach informatycznych, cieszących się największym zainteresowaniem, AGH oferuje łącznie 427 miejsc. Przy ponad dwóch tysiącach podań na te kierunki średnia liczba osób na miejsce w tej grupie wynosi 6,2 (osoby/miejsce).

10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji 2021/2022 pod względem liczby kandydatów na miejsce.

KierunekLiczba kandydatów na miejsce
Informatyka Stosowana Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej10,75
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej9,34
Cyberbezpieczeństwo Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji7,31
Inżynieria i Analiza Danych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska6,58
Zarządzanie Wydział Zarządzania6,38
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny5,92
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki5,90
Informatyka i Ekonometria Wydział Zarządzania5,46
Informatyka Techniczna Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej4,96
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej4,62

10 kierunków z najwyższymi progami punktowymi

KierunekPróg
Informatyka Stosowana WydziałFizyki i Informatyki Stosowanej988
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny984
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej965
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej940
Informatyka i Ekonometria Wydział Zarządzania933
Inżynieria i Analiza Danych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska932
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki912
Cyberbezpieczeństwo Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji910
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej896
Informatyka Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej890

Kandydaci, którym ze względu na trudne warunki nauki w pandemii, matura poszła gorzej, także mogą znaleźć w ofercie AGH, perspektywiczne kierunki studiów. Na części z nich w tym roku zdjęto progową, minimalną wartość wskaźnika rekrutacji. Wszystkie kierunki dostępne w następnych cyklach rekrutacyjnych maturzyści znajdą na stronie: kandydaci.agh.edu.pl.

Następne kwalifikacje na studia będą odbywać się 20 i 27 lipca oraz 14 września.

W ramach studiów I stopnia Akademia przygotowała w tym roku 5373 miejsca na kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz 114 miejsc na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, w sumie 5487 miejsc. Na studiach niestacjonarne pierwszego stopnia czeka 1100 miejsc.