Urszula Stachewicz

Pracownik naukowy

Urszula Stachewicz jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC). Nie bez powodu wybrała AGH – chciała studiować Inżynierię Materiałową, a szczególnie materiały dla medycyny na WIMiC. W czasie studiów miała możliwość wyjazdu na praktyki organizowane przez IAESTE do Niemiec i Finlandii, a także realizować pracę magisterską na niemieckiej uczelni, dzięki czemu uzyskała podwójny dyplom. W ramach indywidualnego toku nauczania mogła szybko ukierunkować się w biomateriałach, które są jednym z jej głównych zainteresowań. Podczas wyjazdów zagranicznych pracowała w międzynarodowych zespołach i świetnych laboratoriach, jeszcze zanim Polska dołączyła do UE. I tak począwszy od pracy magisterskiej w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech, poprzez doktorat na Uniwersytecie w Delft i Philips Research w Eindhoven w Holandii, aż po staż podoktorski na Uniwersytecie Londyńskim Queen Mary, wpadła w wir nieustannego drążenia, poznawania i wyjaśniania zjawisk w skali makro i nano. Obecnie jej badania w dużej mierze dotyczą procesu elektroprzędzenia oraz produkowanych w tym procesie nanowłókien polimerowych, ich właściwości powierzchniowych i mechanicznych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach rozstrzygniętego czwartego konkursu w programie First Team przyznała dr hab. inż. Urszuli Stachewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej grant w wysokości 2 mln zł na realizację projektu „Nanogąbki do leczenia atopowego zapalenia skóry”. Dr inż. Urszula Stachewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej została laureatką 16. edycji Nagrody Naukowej „Polityki” w kategorii nauki techniczne.

AGH posiada szeroką gamę kierunków i profili kształcenia zarówno dla wykwalifikowanych inżynierów, jak i ludzi biznesu z kreatywnymi pomysłami. Studenci mają dostęp do aparatury światowej klasy, a niekiedy bardzo unikatowego sprzętu stworzonego na potrzeby innowacyjnych projektów realizowanych na AGH. Nasza uczelnia posiada świetnie wykształconą kadrę z międzynarodowym doświadczeniem, która dzieli się wiedzą i spostrzeżeniami, nie tylko naukowymi.

Na AGH mamy entuzjastów porwanych przez innowacyjne technologie, ludzi chętnych do pomocy i sprzęt na którym realizujemy swoje pasje inżynierskie.

Podsumowując, na AGH mamy entuzjastów porwanych przez innowacyjne technologie, ludzi chętnych do pomocy i sprzęt, na którym realizujemy swoje pasje inżynierskie. Warto na AGH być, i włączyć się w tworzenie nauki i technologii dla lepszej przyszłości!