Kandydacie! Ostatnia szansa na zostanie studentem AGH

Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w ostatnim cyklu rekrutacji trwa do 9 września 2020 r.


Jeżeli Twój wskaźnik rekrutacji jest równy bądź wyższy niż 300 pkt. możesz w systemie potwierdzić lub złożyć deklaracje na kierunki, na które rekrutacja nie została zamknięta.

Poniżej podajemy procentowe wartości wolnych miejsc na poszczególne kierunki w ostatnim cyklu rekrutacji.

< 5%

 • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)
 • Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)
 • Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Socjologia (Wydział Humanistyczny)
 • Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

5%-10%

 • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

11%-30%

 • Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

31%-40%

 • Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

41%-50%

 • Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)
 • Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

50%

 • Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Górnicza (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)
 • Paliwa i Środowisko (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Recykling i Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Kierunki, na których rekrutacja została zakończona

 • Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Kandydacie! Wciąż masz szansę zostać studentem AGH

Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w 3 cyklu rekrutacji trwa do 2 września 2020 r.
Jeżeli Twój wskaźnik rekrutacji jest równy bądź wyższy niż 300 pkt. możesz w systemie potwierdzić lub złożyć deklaracje na kierunki, na które rekrutacja nie została zamknięta.

Nie przegap swojej szansy.
Poniżej podajemy procentowe wartości wolnych miejsc na poszczególne kierunki. Wartości te mogą ulec zmianie w związku z trwającymi wpisami w drugim cyklu.

< 5%

 • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WydziałEnergetyki i Paliw)
 • Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)
 • Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)
 • Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Socjologia (Wydział Humanistyczny)
 • Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

5%-10%

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

11%-20%

 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

11%-20%

 • Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

11%-20%

 • Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

41%-50%

 • Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)

50%

 • Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Górnicza (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)
 • Paliwa i Środowisko (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Recykling i Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Kierunki, na których rekrutacja w 3 cyklu nie jest prowadzona (ale może zostać wznowiona w cyklu 4)

 • Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Statystyki z pierwszego cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydaci! Podajemy TOP10 kierunków w pierwszym cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Przypominamy, że progi kwalifikacji ustalane są niezależnie w każdym cyklu rekrutacji.

TOP10 PROGI

KIERUNEKWYDZIAŁPRÓG KWALIFIKACJI
InformatykaWydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 972
Informatyka i Systemy Inteligentne Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 972
Informatyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej964
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji960
Inżynieria i Analiza DanychGeologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska956
Automatyka i RobotykaElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej944
Informatyka SpołecznaHumanistyczny944
TeleinformatykaInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji940
Informatyka i EkonometriaZarządzania932
Nowoczesne Technologie w KryminalistyceInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki916

TOP10 PODAŃ

KIERUNEKWYDZIAŁLICZBA PODAŃ OGÓŁEM
Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 1489
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 1222
Informatyka StosowanaFizyki i Informatyki Stosowanej 874
Automatyka i RobotykaElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 796
BudownictwoGórnictwa i Geoinżynierii610
Mechanika i Budowa MaszynInżynierii Mechanicznej i Robotyki541
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji522
Informatyka SpołecznaHumanistyczny 510
Nowoczesne Technologie w KryminalistyceInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki496
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZarządzania494

TOP10 OSÓB NA MIEJSCE

KIERUNEK WYDZIAŁ LICZBA OSÓB NA MIEJSCE
Informatyka i Systemy InteligentneElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej13,6
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji9,5
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki8,3
Informatyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej7,3
Inżynieria i Analiza Danych Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska6,8
Informatyka Społeczna Humanistyczny6,8
Teleinformatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji6,5
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Energetyki i Paliw6,4
Informatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej6,0
Automatyka i Robotyka Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej5,3

Organizacja kształcenia w roku 2020/2021

Kandydacie! Poniżej znajdziesz kilka istotnych informacji dotyczących organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 dla nowoprzyjętych studentów. Zmiany organizacji zajęć podyktowane są troską o poziom kształcenia, ale przede wszystkim sytuacją epidemiczną w kraju oraz dbałością o zdrowie wspólnoty akademickiej, której częścią niedługo możesz zostać także Ty.

 1. W dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia odbywać się będą tylko w sposób zdalny.
 2. 5 października 2020 r. planowana jest centralna inauguracja roku akademickiego – w tym dniu nie będzie zajęć (godziny rektorskie).
 3. Zajęcia w budynkach AGH rozpoczną się 6 października 2020 r.
 4. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w sposób tradycyjny (w budynkach AGH), ale także w sposób zdalny. Część zajęć może odbywać się w sposób mieszany.
 5. Wykłady będą co do zasady prowadzone zdalnie, ale dopuszcza się możliwość wykładów prowadzonych w sposób hybrydowy.
 6. Zajęcia tradycyjne będą odbywały się w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i nauczycieli akademickich w budynkach.
 7. Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS i stosowania się do wszystkich zaleceń oraz wytycznych obowiązujących w Uczelni.
 8. Zajęcia zdalne będą odbywały się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
 9. Maksymalna liczba studentów w grupach studenckich w ramach zajęć prowadzonych tradycyjnie ulegnie w miarę możliwości zmniejszeniu.
 10. Harmonogramy zajęć w danym semestrze zostaną podane studentom przez Wydziały na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

Więcej  informacji dotyczących organizacji zajęć znajdziesz w Wytycznych w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 3 stycznia – wakacje zimowe (ferie świąteczne)
28 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
12 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
22 lutego do 28 lutego – przerwa międzysemestralna

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1 marca do 30 września – semestr letni

1 marca do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego
1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie
1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.

Wirtualny Dzień Otwarty Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Szanowni Maturzyści!
Serdecznie zapraszamy Was na Wirtualny Dzień Otwarty Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, który odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 11.30 na fanpage’u FB wydziału.

Podczas wydarzenia będziecie mieli okazję zapoznania się z możliwościami jakie oferuje wydział. Zobaczycie interesujące laboratoria oraz poznacie wspaniałych ludzi.

Dowiecie się najważniejszych informacji o rekrutacji, a także porozmawiacie ze studentami i przekonacie się, że ten wydział to miejsce właśnie dla Was.

Na Wasze pytania odpowiedzą Prodziekani Wydziału oraz członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Bolid na wodór autorstwa studentów AGH

Lekki, wytrzymały i energooszczędny. To cechy skonstruowanego przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej bolidu zasilanego ogniwem wodorowym. Pojazd Hydrive 1 to kolejne proekologiczne przedsięwzięcie kół naukowych w AGH.

Sercem najnowszego bolidu studentów AGH, czyniącym go wyjątkowym na tle innych projektów, jest wodorowe ogniwo paliwowe. Silnik elektryczny, zasilany ogniwem wodorowym, jest dzięki temu nowoczesnym i ekologicznym źródłem energii. Ogniwo nie emituje żadnych zanieczyszczeń przy spalaniu wodoru, a jedynym produktem ubocznym powstającym podczas procesu jest woda.

Poza tym bolid jest bardzo lekki – waży ok. 30 kg przy 320 cm długości i 75 cm szerokości. Efekt taki udało się osiągnąć dzięki pokryciu karoserii laminatem na bazie włókien węglowych. Skutkuje to znacznym obniżeniem masy w porównaniu z konstrukcjami metalowymi, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości pojazdu. Bolid ma budowę modułową, a jego poszczególne elementy zostały wykonane z lekkich i wytrzymałych stopów aluminium. Z kolei kierownica pojazdu wykonana została w technice druku 3D.

Konstrukcja pokryta lakierem o niskim współczynniku tarcia w połączeniu z opływowym kształtem karoserii zapewnia minimalną siłę oporu powietrza. Dzięki temu pojazd może rozwijać większe prędkości przy mniejszym zużyciu paliwa. Maksymalna zakładana prędkość konstrukcji to 41 km/h. Oryginalny jest również pomysł studentów dotyczący silnika indukcyjnego. Wyróżnia się on zdolnością hamowania rekuperacyjnego, dzięki któremu podczas zwalniania maszyna nie traci zgromadzonej energii, lecz przekształca ją w energię elektryczną.

Bolid został skonstruowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Konstruktorów MechaniCAD działającego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Celem zespołu z AGH jest nie tylko doskonalenie swoich umiejętności, ale też popularyzowanie wiedzy na temat ekologicznych rozwiązań w transporcie oraz wskazanie realnej alternatywy dla obecnie powszechnie stosowanych napędów spalinowych. 

Bolid Hydrive 1 powstawał od zeszłego roku z myślą o starcie w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon, jednych z najbardziej innowacyjnych konkursów dla młodych konstruktorów. Studenckie zespoły z całego świata stają przed wyzwaniem zbudowania i przetestowania pojazdów możliwie najbardziej sprawnych pod względem energetycznym. Co roku w konkursie bierze udział ponad 200 drużyn studenckich z całego świata. Zespół z AGH wystartuje w kategorii Prototype, w której najważniejsze jest osiągnięcie maksymalnej wydajności pojazdu. Tegoroczna edycja z powodu pandemii została przełożona na 2021 r. 

Szczegółowe informacje

Elektryczna deska surfingowa autorstwa studenta AGH

Student Akademii Górniczo-Hutniczej zbudował deskę surfingową o napędzie elektrycznym. Ten przyjazny środowisku i innowacyjny projekt powstał w ramach jego pracy magisterskiej. Rynek ekologicznego sprzętu wodnego jest w fazie rozwoju – do tej pory sprzedano tylko około dwóch tysięcy tego typu desek, głównie w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Elektryczna deska surfingowa to projekt Igora Łukasiewicza, studenta Mechaniki i Budowy Maszyn w AGH. Urządzenie to rodzaj bezemisyjnego sprzętu wodnego, który umożliwia surfowanie na akwenach wodnych, wykorzystując do tego silnik elektryczny zasilany poprzez akumulatory litowo-jonowe. Ciekawym elementem pojazdu są hydroskrzydła – urządzenia generujące siłę wynoszącą deskę ponad powierzchnię wody. Dzięki temu użytkownik ma wrażenie unoszenia się w powietrzu.

Deska jest długa na 1,5 m, natomiast jej pylon, na którym osadzone są skrzydła, mierzy 0,85 m. Sprzęt jest również bardzo lekki – konstrukcja deski waży 9 kg, a całe urządzenie wraz z elektroniką i bateriami osiąga wagę 17 kg. Pojazdy tego typu mogą rozwinąć prędkość do 40 km/h, a pojemność akumulatorów wystarcza na godzinę rozrywki na wodzie. Dodatkowo użytkownik za pomocą ręcznego kontrolera monitoruje prędkość, poziom naładowania baterii oraz pozwala na regulację mocy silnika.

Elektryczna deska surfingowa swoją zwrotnością dorównuje skuterom wodnym, lecz dzięki hydroskrzydłom dostarcza o wiele więcej możliwości zabawy, np. robienia ewolucji w powietrzu. Manewry, jakie można wykonywać dzięki desce to połączenie windsurfingu i kitesurfingu. Urządzenie pozwala także użytkownikowi na surfowanie przy braku zafalowania.

Projekt powstał z pasji i zamiłowania do żeglarstwa i energii odnawialnej. Jego autor przez kilka lat działał również w zespole AGH Solar Boat, który zajmuje się budowaniem łodzi elektrycznych w pełni zasilanych energią słoneczną. Obecnie deska jest stale udoskonalanym prototypem i znajduje się w fazie testów na wodzie. W najbliższym czasie projekt będzie można zobaczyć m.in. na konferencji Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach.

Drugie miejsce AGH Space Systems na największych w Europie zawodach robotyczno-kosmicznych

Zespół AGH Space Systems z łazikiem Kalman zajął drugie miejsce w międzynarodowych zawodach robotyczno-kosmicznych European Rover Challenge (ERC). Do rywalizacji stanęło 40 zespołów z całego świata, ale tylko 29 z nich dotarło do finału, w którym autonomiczne pojazdy planetarne zmierzyły się z konkurencjami terenowymi przypominającymi zadania, jakie realnie wykonują roboty na Marsie lub na Księżycu.

fot. archiwum AGH Space Systems

Na torze będącym wiernym odwzorowaniem fragmentu powierzchni Marsa zaprojektowane i zbudowane przez uczestników ERC łaziki wykonywały specjalnie przygotowane zadania, takie jak m.in. zebranie znajdujących się na torze elementów, ustawienie je w pojemniku i przewiezienie je we wskazane miejsce, pobranie próbki z powierzchni i głębokości, wykopywanie krateru oraz zrobienie zdjęcia. Podobne czynności bezzałogowe pojazdy wykonują w trakcie prawdziwych misji kosmicznych, dlatego w trakcie rywalizacji członkowie drużyn nie widzieli swoich łazików i sterowali nimi zdalnie.

Zorganizowany w dniach 13-15 września 2019 r. na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach European Rover Challenge (ERC) to największe wydarzenie z dziedziny kosmiczno-robotycznej w Europie. Stanowi europejską wersję odbywającego się w Stanach Zjednoczonych i znanego w świecie University Rover Challenge (URC). Współorganizatorem ERC jest Europejska Fundacja Kosmiczna.

Do Kielc przyjechały drużyny z całego świata, m.in. z Kanady, Kolumbii, Niemiec, Włoch, Indii i Bangladeszu. Pierwsze miejsce zajął reprezentujący gospodarzy zespół IMPULS, trzecie – RoverOva z Uniwersytetu Technicznego z czeskiej Ostrawy.

fot. archiwum AGH Space Systems

Kierunki studiów 2019/2020 według nowej ustawy

Kandydaci! W związku z reformą szkolnictwa wyższego, zainicjowaną wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, AGH intensywnie pracuje nad dostosowaniem dotychczasowych przepisów dotyczących rekrutacji na studia wyższe do nowego prawa.
Czytaj więcej