TOP20 – ranking progów w II cyklu rekrutacji

Ranking przedstawia wyniki w drugim cyklu rekrutacji. W kolejnych cyklach rekrutacyjnych wartości progów będą maleć.

TOP 20: progi kwalifikacyjne
Informatyka (WIEiT oraz WEAIiIB) 972
Cyberbezpieczeństwo (WIEiT) 960
Teleinformatyka (WIEiT) 948
Automatyka i Robotyka (WEAIiIB) 944
Informatyka Stosowana (WFiIS) 944
Informatyka Społeczna (WH) 944
Electronics and Telecommunications (WIEiT) 940
Inżynieria i Analiza Danych (WGGiOŚ) 932
Automatyka i Robotyka (WIMiR) 920
Informatyka i Ekonometria (WZ) 920
Computer Science (WEAIiIB) 824
Informatyka Techniczna (WIMiIP) 820
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB) 800
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (WIEiT, WH oraz WIMiC) 800
Fizyka Techniczna (WFiIS) 772
Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB) 752
Inżynieria Mechatroniczna (WIMiR) 752
Geoinformatyka (WGGiOŚ) 728
Elektronika i Telekomunikacja (WIEiT) 720
Elektronika (WIEiT) 716

Wolne miejsca na wielu kierunkach w AGH! III cykl!

Kandydacie! Są jeszcze wolne miejsca na wielu fantastycznych kierunkach w AGH. Zapraszamy do udziału w trzecim cyklu rekrutacji na studia I stopnia. Pamiętaj! Masz czas na złożenie deklaracji do 22 lipca 2019.

Akademia Górniczo-Hutnicza inspiruje do działania i czeka na Ciebie.