Kandydacie! Ostatnia szansa na zostanie studentem AGH

Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w ostatnim cyklu rekrutacji trwa do 9 września 2020 r.


Jeżeli Twój wskaźnik rekrutacji jest równy bądź wyższy niż 300 pkt. możesz w systemie potwierdzić lub złożyć deklaracje na kierunki, na które rekrutacja nie została zamknięta.

Poniżej podajemy procentowe wartości wolnych miejsc na poszczególne kierunki w ostatnim cyklu rekrutacji.

< 5%

 • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)
 • Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)
 • Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Socjologia (Wydział Humanistyczny)
 • Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

5%-10%

 • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

11%-30%

 • Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

31%-40%

 • Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

41%-50%

 • Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)
 • Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

50%

 • Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Górnicza (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)
 • Paliwa i Środowisko (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Recykling i Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Kierunki, na których rekrutacja została zakończona

 • Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)