Kandydacie! Wciąż masz szansę zostać studentem AGH

Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w 3 cyklu rekrutacji trwa do 2 września 2020 r.
Jeżeli Twój wskaźnik rekrutacji jest równy bądź wyższy niż 300 pkt. możesz w systemie potwierdzić lub złożyć deklaracje na kierunki, na które rekrutacja nie została zamknięta.

Nie przegap swojej szansy.
Poniżej podajemy procentowe wartości wolnych miejsc na poszczególne kierunki. Wartości te mogą ulec zmianie w związku z trwającymi wpisami w drugim cyklu.

< 5%

 • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WydziałEnergetyki i Paliw)
 • Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)
 • Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)
 • Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Socjologia (Wydział Humanistyczny)
 • Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

5%-10%

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

11%-20%

 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

11%-20%

 • Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

11%-20%

 • Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

41%-50%

 • Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)

50%

 • Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Górnicza (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)
 • Paliwa i Środowisko (Wydział Energetyki i Paliw)
 • Recykling i Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Kierunki, na których rekrutacja w 3 cyklu nie jest prowadzona (ale może zostać wznowiona w cyklu 4)

 • Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)