Kierunki studiów 2019/2020 według nowej ustawy

Kandydaci! W związku z reformą szkolnictwa wyższego, zainicjowaną wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, AGH intensywnie pracuje nad dostosowaniem dotychczasowych przepisów dotyczących rekrutacji na studia wyższe do nowego prawa.
Czytaj więcej

Dzień Otwarty AGH 2019 – 12 kwietnia

Dzień Otwarty AGH to największa impreza promocyjna, którą co roku organizujemy na terenie uczelni i która skierowana jest do naszych potencjalnych kandydatów na studentów. Od kilku lat Dzień Otwarty AGH jest imprezą plenerową – dzięki temu nasi goście mają szansę poznać prawie cały kampus uczelni.
Czytaj więcej