Został uruchomiony II cykl rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne

W związku z zakończeniem I cyklu rekrutacyjnego i wypełnieniem limitów miejsc, następujące kierunki nie uruchamiają drugiego cyklu rekrutacyjnego:

 1. WIMiIP: Inżynieria Ciepła;
 2. WEAIiIB: Inżynieria Biomedyczna; Mikroelektronika w Technice i Medycynie;
 3. WIEiT: Electronincs and Telecommunications; Informatyka, Informatyka – Data Science;
 4. WZ: Zarządzenie i Inżynieria Produkcji (w trybie stacjonarnym);
 5. WFiIS: Fizyka Medyczna; Informatyka Stosowana

Trwa rekrutacja zimowa na studia II stopnia

Trwa rekrutacja zimowa na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w AGH.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych natomiast rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w jednym cyklu rekrutacyjnym.

Obsługa kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji prowadzona będzie w terminie od 10 stycznia do 19 lutego 2022 r.

Obsługa kandydatów w Centrum Rekrutacji AGH oraz w wyznaczonych pomieszczeniach AGH przeznaczonych do obsługi kandydatów prowadzona będzie w terminie od 31 stycznia do 19 lutego 2022 r.

Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 dostępne są w Kalendarzu Rekrutacji.

Kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja zimowa w roku akademickim 2021/22

Lista kierunków studiów II stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja zimowa w roku akademickim 2021/2022:

Lista kierunków studiów II stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja zimowa w roku akademickim 2021/2022:

                                                                           

Kierunek WydziałForma Studiów
Automatyka i RobotykaEAIiIBS
Automatyka Przemysłowa i RobotykaIMiRS
BudownictwoILiGZS
CeramikaIMiCS
Chemia w KryminalistyceIMiCS
Edukacja Techniczno-InformatycznaIMiIPS
Ekologiczne Źródła EnergiiGGiOŚS
Electronics and TelecommunicationsIEiTS
Elektronika i TelekomunikacjaIEiTS
ElektrotechnikaEAIiIBS
EnergetykaEiPS
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie EnergiąEiPS
Energy and Environmental EngineeringEiPS
Fizyka MedycznaFiISS
Fizyka TechnicznaFiISS
GeofizykaGGiOŚS
Geodezja i KartografiaGGiIŚS
GeoinformacjaGGiIŚS
GeoinformatykaGGiOŚS
Geoinżynieria i Górnictwo OtworoweWNiGS
Geologia StosowanaGGiOŚS
InformatykaIEiTS
Informatyka – Data ScienceIEiTS
Informatyka i Systemy InteligentneEAIiIBS
Informatyka StosowanaFiISS
Informatyka TechnicznaIMiIPS
Inżynieria AkustycznaIMiRS
Inżynieria BiomedycznaEAIiIBS
Inżynieria CiepłaIMiIPS
Inżynieria GórniczaILiGZS
Inżynieria i Monitoring ŚrodowiskaGGiIŚS
Inżynieria i Ochrona ŚrodowiskaGGiOŚS
Inżynieria i Zarządzanie Procesami PrzemysłowymiILiGZS
Inżynieria Kształtowania ŚrodowiskaILiGZS
Inżynieria MateriałowaIMiCS
Inżynieria MechatronicznaIMiRS
Inżynieria Metali NieżelaznychWMNS
Inżynieria Naftowa i GazowniczaWNiGS
Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktycznyWNiGS
Inżynieria Procesów OdlewniczychOS
Inżynieria Produkcji i JakościMNS
Komputerowe Wspomaganie Procesów InżynierskichOS
Materiały i Technologie Metatali NieżelaznychMNS
Mechanika i Budowa MaszynIMiRS
Mechatronic EngineeringIMiRS
MetalurgiaIMiIPS
Mikroelektronika w Technice i MedycynieEAIiIBS
Mikro- i Nanotechnologie w BiofizyceFiISS
Nowoczesne Technologie PaliwoweEiPS
Recykling i MetalurgiaMNS
Rewitalizacja Terenów ZdegradowanychILiGZS
Technologia ChemicznaEiP + IMiCS
TeleinformatykaIEiTS
Tworzywa i Technologie MotoryzacyjneOS
Zaawansowane Materiały InżynierskieIMiIPS
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZS
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZN

Wciąż masz szansę zostać studentem AGH

W czwartym, ostatnim cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, AGH prowadzi rekrutację na większość kierunków. Nie udało Ci się dostać na wymarzony kierunek w poprzednich cyklach? Musiałeś poprawiać maturę? Nie przejmuj się, nie wszystko stracone. Nadal możesz zostać studentem AGH! Zapoznaj się kalendarzem rekrutacji i spróbuj swoich szans w wrześniowym cyklu rekrutacyjnym.

Poniżej prezentujemy listę kierunków, na które w chwili obecnej jest więcej niż 20% miejsc (liczba miejsc może się zmniejszyć w związku z trwającymi wpisami).

 • Automatyka Przemysłowa i Robotyka
 • Ceramika
 • Chemia Budowlana
 • Computer Science
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Electronics and Telecommunications
 • Elektronika
 • Energetyka
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
 • Fizyka Medyczna
 • Fizyka Techniczna
 • Geofizyka
 • Geoinformacja
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
 • Geologia Stosowana
 • Informatyka i Ekonometria
 • Informatyka Stosowana
 • Inżynieria Akustyczna
 • Inżynieria Ciepła
 • Inżynieria Górnicza
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
 • Inżynieria Mechatroniczna
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronic Engineering
 • Metalurgia
 • Nanoinżynieria materiałów
 • Nowoczesne Technologie Paliwowe
 • Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
 • Technologia Chemiczna
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne
 • Zaawansowane Materiały Inżynierskie

Lista kierunków, na które jest mniej niż 20% miejsc.

 • Automatyka i Robotyka
 • Budownictwo
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Ekologiczne Źródła Energii
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Geodezja i Kartografia
 • Geoinformatyka
 • Geoturystyka
 • Informatyka i Systemy Inteligentne
 • Informatyka Społeczna
 • Informatyka Techniczna
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria i Analiza Danych
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
 • Inżynieria Obliczeniowa
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • Socjologia
 • Teleinformatyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na kierunek Informatyka została już zakończona.

Trzeci cykl rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wciąż masz szansę zostać studentem wymarzonego kierunku – rejestracja w 3 cyklu  rekrutacji trwa do 26 lipca 2021 r. Nie przegap swojej szansy!

Poniżej podajemy szacunkowy odsetek wolnych miejsc na poszczególne kierunki. Wartości te mogą ulec zmianie w związku z trwającymi wpisami w drugim cyklu.

Kierunek (Wydział)limit
< 10%
Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)105
10% – 20%
Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)180
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)60
Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)75
Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)144
Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)120
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)48
21% – 30%
Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)144
Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)120
Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)120
Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)168
Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)250
Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)120
Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)60
Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)45
Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)200
31% – 40%
Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)30
Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)45
Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)120
Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)90
Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)80
Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)90
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)24
Socjologia (Wydział Humanistyczny)75
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)120
41% – 50%
Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)72
Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)108
Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)300
Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)24
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)24
Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)70
Zarządzanie (Wydział Zarządzania)96
> 50%
Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)30
Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)24
Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)48
Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)30
Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)70
Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)180
Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)48
Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)60
Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)24
Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)48
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)45
Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)72
Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)30
Inżynieria Górnicza (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)24
Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)72
Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)84
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)50
Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)72
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)60
Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)60
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)60
Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)60
Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)30
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)60
Nowoczesne Technologie Paliwowe (Wydział Energetyki i Paliw)60
Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)240
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)75
Zaawansowane Materiały Inżynierskie (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)120

Zakończył się 1 cykl rekrutacyjny w AGH

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończył się 1 cykl rekrutacyjny. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą osób na miejsce dominują kierunki z branży IT. Podobnie, wśród kierunków
z największą liczbą podań – także dominują kierunki informatyczne.

Pod względem największej liczby podań wśród trzech najpopularniejszych kierunków są kierunki informatyczne:

KierunekLiczba podań
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej981
Informatyka Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej882
Informatyka Stosowana Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej774
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej665
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami616
Zarządzanie Wydział Zarządzania612
Informatyka Techniczna Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej595
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania483
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny444
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki433

Na kierunkach informatycznych, cieszących się największym zainteresowaniem, AGH oferuje łącznie 427 miejsc. Przy ponad dwóch tysiącach podań na te kierunki średnia liczba osób na miejsce w tej grupie wynosi 6,2 (osoby/miejsce).

10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji 2021/2022 pod względem liczby kandydatów na miejsce.

KierunekLiczba kandydatów na miejsce
Informatyka Stosowana Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej10,75
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej9,34
Cyberbezpieczeństwo Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji7,31
Inżynieria i Analiza Danych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska6,58
Zarządzanie Wydział Zarządzania6,38
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny5,92
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki5,90
Informatyka i Ekonometria Wydział Zarządzania5,46
Informatyka Techniczna Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej4,96
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej4,62

10 kierunków z najwyższymi progami punktowymi

KierunekPróg
Informatyka Stosowana WydziałFizyki i Informatyki Stosowanej988
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny984
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej965
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej940
Informatyka i Ekonometria Wydział Zarządzania933
Inżynieria i Analiza Danych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska932
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki912
Cyberbezpieczeństwo Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji910
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej896
Informatyka Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej890

Kandydaci, którym ze względu na trudne warunki nauki w pandemii, matura poszła gorzej, także mogą znaleźć w ofercie AGH, perspektywiczne kierunki studiów. Na części z nich w tym roku zdjęto progową, minimalną wartość wskaźnika rekrutacji. Wszystkie kierunki dostępne w następnych cyklach rekrutacyjnych maturzyści znajdą na stronie: kandydaci.agh.edu.pl.

Następne kwalifikacje na studia będą odbywać się 20 i 27 lipca oraz 14 września.

W ramach studiów I stopnia Akademia przygotowała w tym roku 5373 miejsca na kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz 114 miejsc na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, w sumie 5487 miejsc. Na studiach niestacjonarne pierwszego stopnia czeka 1100 miejsc.

Twój moment! – studia w AGH

Studia to najważniejszy etap w odkrywaniu siebie i definiowaniu swojej przyszłości. To czas na poznawanie wspaniałych ludzi i podejmowanie wyzwań. O tym mówi nowy spot przygotowany przez studentów AGH dla kandydatów na studia. Rekrutacja w AGH trwa.

Twój moment. A jedyne co się teraz liczy to przyszłość i twoje pasje oraz to, co z nimi zrobisz…

Wielki zderzacz hadronów.

Wkład informatyków z AGH w odkrycie odderonu

Uczeni pracujący przy eksperymencie TOTEM w CERN (Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych) ogłosili odkrycie odderonu – cząstki elementarnej, której istnienie przewidziano prawie 50 lat temu. W pracach nad rozwojem oprogramowania oraz w badaniach informatycznych wspierających eksperyment uczestniczyli naukowcy i studenci z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

Badania przeprowadzone w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku naukowym CERN pod Genewą przez naukowców z eksperymentu TOTEM we współpracy z zespołem DØ z amerykańskiego ośrodka Fermilab, gdzie działał akcelerator Tevatron, dowiodły istnienia odderonu – quasi-cząstki składającej się z nieparzystej liczby gluonów. Gluony to bezmasowe cząstki elementarne pośredniczące w oddziaływaniach silnych, które zachodzą między kwarkami. Wiadomo było, że gluony mogą łączyć się w pary i tworzyć związane stany, ale dopiero najnowsze pomiary wykazały, że podobne zjawiska mogą zachodzić w przypadku nieparzystej liczby gluonów. Istnienie odderonu zostało przewidziane przez fizyków teoretyków Besaraba Nicolescu i Leszka Łukaszuka w roku 1973.

TOTEM jest jednym z eksperymentów rejestrujących wyniki zderzeń protonów w akceleratorze LHC. Detektory wykorzystywane w eksperymencie TOTEM służą do badania całkowitych przekrojów czynnych, rozpraszania elastycznego i dysocjacji dyfrakcyjnej oraz zjawiska wyłącznej centralnej produkcji cząstek. CMS jest dużym eksperymentem, którego jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć było odkrycie bozonu Higgsa (tzw. „boskiej cząstki”) w roku 2012. Wykorzystuje on detektor ogólnego przeznaczenia umożliwiający badania fizyki poza Modelem Standardowym, supersymetrii, ciemnej materii i dodatkowych wymiarów.

Realizacja badań przy użyciu detektorów cząstek wymaga implementacji i budowy najnowocześniejszych systemów informatycznych. Zainicjowane przez dr. Leszka Grzankę w roku 2009 staże wakacyjne w ośrodku CERN dla studentów informatyki z AGH zaowocowały nawiązaniem oficjalnej współpracy. W roku 2013 kierowana wówczas przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego Katedra Informatyki (obecnie Instytut Informatyki) została oficjalnym członkiem eksperymentu TOTEM, a od roku 2018 bierze również udział w eksperymencie CMS. Aktualnie współpracę z CERN koordynują dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH oraz dr Leszek Grzanka.

Zespół z AGH zajmuje się nie tylko rozwojem i zapewnianiem jakości oprogramowania do rekonstrukcji danych i symulacji odpowiedzi detektorów, ale także różnymi aspektami przetwarzania równoległego do analizy dużych zbiorów danych. We współpracy z zespołem tworzącym oprogramowania do analizy danych ROOT w CERN-ie rozwijane są metody analizy danych z użyciem nowoczesnych środowisk klastrów i chmur obliczeniowych. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie obliczeń i wykonywanie niektórych analiz w sposób interaktywny, co nie było osiągalne tradycyjnymi metodami.

Co roku w te prace angażuje się kilku studentów w ramach wakacyjnych staży w laboratorium badawczym CERN, odbywanych w grupie kierowanej przez Valentinę Avati. Wielu z nich wiąże współpracę z eksperymentem na dłużej, realizując prace inżynierskie i magisterskie. Efekty ich prac są często włączane we wspólny wysiłek fizyków doświadczalnych z CERN-u i stanowią przyczynek do ciekawych odkryć.

Prof. Maciej Malawski jest liderem zespołu uczestniczącego w eksperymencie TOTEM od 2017 r. Ukończył studia zarówno z informatyki, jak i fizyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują programowania i systemy równoległe i rozproszone oraz wykorzystanie infrastruktur obliczeniowych dużej skali dla aplikacji naukowych, w tym fizyki i medycyny.

Dr Leszek Grzanka ukończył studia z informatyki i matematyki, a następnie uzyskał doktorat z fizyki (w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN). W pracach eksperymentu TOTEM uczestniczy od roku 2006, zajmując się rozwojem oprogramowania koniecznego do analizy oraz rekonstrukcji danych rejestrowanych przez detektory umieszczone w pobliżu wiązki akceleratora LHC.

Wizualizacja bazy Xors na Księżycu. Cylindryczne białe budynki tworzą długi ciąg. Przekrój pozwala zobaczyć wnętrze dwukondygnacyjnego budynku. Dwójka astronautów w kombinezonach stoi przed kompleksem budynków.

Badania doktorantki AGH wykorzystane w projekcie bazy księżycowej

Wyróżniona 4. miejscem w konkursie Moon Base Design Contest baza kosmiczna Xors, w której jedną z kluczowych ról odgrywają… algi, to projekt multidyscyplinarnego zespołu Innspace. Brała w nim udział mgr inż. Ewa Borowska, część swojej pracy doktorskiej realizująca na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Konkurs Moon Base Design Contest zorganizowało stowarzyszenie Moon Society z siedzibą w USA. Drużyny z całego świata zostały zaproszone do zaprojektowania habitatu księżycowego, który byłby możliwy do wybudowania w ciągu najbliższej dekady i mógł pomieścić jednocześnie dwie–trzy załogi. Czwarte miejsce zdobył projekt przygotowany przez polską grupę Innspace. Zespół tworzą specjaliści z 14 różnych dziedzin – m.in. robotyki, bioinżynierii, architektury, medycyny i grafiki 3D – wywodzący się z głównie z Politechniki Wrocławskiej. Za systemy podtrzymywania życia w projekcie bazy Xors, związane z wykorzystaniem glonów i innych mikroorganizmów, odpowiedzialna była mgr inż. Ewa Borowska, która część swoich badań z zakresu astrobiologii i przemysłu kosmicznego prowadzi w laboratorium dr. hab. Andrzeja Borkowskiego, prof. AGH.

Baza Xors składa się z czterech modułów, inspirowanych rozwiązaniem firmy Bigelow przetestowanym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Projekt zakłada, że moduły za pomocą technologii druku 3D zostałyby pokryte grubą warstwą regolitu księżycowego, co stanowiłoby dodatkową ochronę przed promieniowaniem.

Najważniejszą częścią w projektach baz księżycowych są systemy podtrzymywania życia i systemy odpowiadające za bezpieczeństwo bazy – zaznaczają Ewa Borowska i Magdalena Łabowska, które odpowiadały za część środowiskową – Najtrudniejszym aspektem było zaprojektowanie układów bezpieczeństwa, tak aby zapewnić ochronę i prawidłowe działanie każdego z systemów podtrzymujących życie w każdych warunkach, nawet w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym elementem systemów podtrzymywania życia są algi. Zestaw specjalnie dobranych mikroorganizmów, w tym bakterii, cyjanobakterii i mikroglonów, ma służyć do oczyszczania ścieków i innych zanieczyszczeń wodnych. Podwójną funkcję mają specjalnie dobrane mikroglony w formie paneli naściennych w każdym pomieszczeniu: ich zadaniem jest dostarczanie dodatkowego tlenu oraz przyczynianie się do komfortu wizualnego użytkowników bazy. Do tego zespół wykorzystał lampy emitujące nie tylko światło widzialne, ale też podczerwone i UV-A oraz UV-B, żeby lepiej imitować światło słoneczne. Odpowiednie światło ma ogromne znaczenie. Wybrana przez nas technologia wpłynie pozytywnie na samopoczucie astronautów, a dodatkowo będą się mniej męczyć – mówi Beata Suścicka, architektka.

Znaczny wpływ na projekt bazy miało własne doświadczenie pięciorga członków załogi, którzy brali udział w najdłuższej w Polsce analogowej misji kosmicznej, organizowanej przez Analog Astronaut Training Center, spędzając w habitacie sześć tygodni.

Jako lokalizację habitatu grupa wybrała teren w pobliżu krateru Shackleton na południowym biegunie Księżyca. To jedno z najbardziej interesujących dla naukowców miejsc, gdyż znajdują się tam zarówno obszary, które Słońce oświetla przez prawie cały czas, jak i takie, do których światło nie dociera nigdy. Dzięki położeniu na biegunie południowym baza zyskiwałaby dostęp do wody, uwięzionej w postaci lodu na powierzchni Księżyca i pod nią.

Zbudowanie bazy Xors dla kilkunastu astronautów wymagałoby kilkunastu misji przygotowawczych. Projektanci oceniają, że do transportu niezbędnych zasobów i sprzętu niezbędne byłoby 17 lotów.

Zespół Innspace ma na koncie sukcesy w innych konkursach związanych z architekturą kosmiczną: zdobył tytuł Gold Winner w konkursie Future Mars Life w Chinach i 5. miejsce w konkursie Mars Colony Prize w USA. Obecnie rozpoczął pracę nad projektem bazy na Wenus, która mogłaby się unosić na odpowiedniej wysokości w atmosferze, chroniąc astronautów przed wysokimi temperaturami panującymi na powierzchni tej planety.

Więcej informacji o zespole

Kolejne cykle rekrutacji na studia

Wystartowały ostatnie cykle rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021. Czekamy na Twoją rejestrację w systemie e-Rekrutacja i złożenie deklaracji do środy 30 września 2020 r. Nie przegap swojej szansy!

Ważne terminy

Studia I stopnia

Rejestracja od  28 do 30 września 2020 r.
Kwalifikacje 1 października 2020 r.
Składanie podań i wpisy od 2 do 6 października 2020 r.

Studia II stopnia

Rejestracja od 28 do 30 września 2020 r. do godz. 14:00
Egzaminy wstępne 1 października 2020 r.
Kwalifikacje 2 października 2020 r.
Składanie podań i wpisy od 3 do 7 października 2020 r.

Lista kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja w bieżącym cyklu na studia I stopnia

Studia stacjonarne

 • Budownictwo (WGiG)
 • Ceramika (WIMiC)
 • Chemia Budowlana (WIMiC)
 • Computer Science (WEAIiIB)
 • Electronics and Telecommunications (WEIiT)
 • Elektronika (WEIiT)
 • Elektrotechnika (WEAIiIB)
 • Energetyka (WEiP)
 • Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ)
 • Geofizyka (WGGiOŚ)
 • Geoinformacja (WGGiIŚ)
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WWNiG)
 • Geologia Stosowana (WGGiOŚ)
 • Geoturystyka (WGGiOŚ)
 • Inżynieria Górnicza (WGiG)
 • Inżynieria i Monitoring Środowiska (WGGiIŚ)
 • Informatyka i Systemy inteligentne (WEAIiIB)
 • Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (WGiG)
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska (WGiG)
 • Inżynieria Materiałowa (WIMiC+WIMiIP)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (WMN)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG)
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (WO)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości (WMN)
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (WO)
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)
 • Paliwa i środowisko (WEiP)
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (WGiG)
 • Technologia Chemiczna (WIMiC+WEiP)
 • Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (WO)

Studia niestacjonarne

 • Budownictwo (WGiG)
 • Inżynieria Górnicza (WGiG)
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska (WGiG)
 • Inżynieria i Zarzadzanie Procesami Przemysłowymi (WGiG)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG)

Lista kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja w bieżącym cyklu na studia niestacjonarne II stopnia

 • Budownictwo (WGiG)
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WWNiG)
 • Inżynieria Górnicza (WGiG)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG)
 • Zarządzanie (WZ)

Statystyki z pierwszego cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydaci! Podajemy TOP10 kierunków w pierwszym cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Przypominamy, że progi kwalifikacji ustalane są niezależnie w każdym cyklu rekrutacji.

TOP10 PROGI

KIERUNEKWYDZIAŁPRÓG KWALIFIKACJI
InformatykaWydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 972
Informatyka i Systemy Inteligentne Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 972
Informatyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej964
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji960
Inżynieria i Analiza DanychGeologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska956
Automatyka i RobotykaElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej944
Informatyka SpołecznaHumanistyczny944
TeleinformatykaInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji940
Informatyka i EkonometriaZarządzania932
Nowoczesne Technologie w KryminalistyceInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki916

TOP10 PODAŃ

KIERUNEKWYDZIAŁLICZBA PODAŃ OGÓŁEM
Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 1489
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 1222
Informatyka StosowanaFizyki i Informatyki Stosowanej 874
Automatyka i RobotykaElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 796
BudownictwoGórnictwa i Geoinżynierii610
Mechanika i Budowa MaszynInżynierii Mechanicznej i Robotyki541
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji522
Informatyka SpołecznaHumanistyczny 510
Nowoczesne Technologie w KryminalistyceInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki496
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZarządzania494

TOP10 OSÓB NA MIEJSCE

KIERUNEK WYDZIAŁ LICZBA OSÓB NA MIEJSCE
Informatyka i Systemy InteligentneElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej13,6
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji9,5
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki8,3
Informatyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej7,3
Inżynieria i Analiza Danych Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska6,8
Informatyka Społeczna Humanistyczny6,8
Teleinformatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji6,5
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Energetyki i Paliw6,4
Informatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej6,0
Automatyka i Robotyka Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej5,3

Organizacja kształcenia w roku 2020/2021

Kandydacie! Poniżej znajdziesz kilka istotnych informacji dotyczących organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 dla nowoprzyjętych studentów. Zmiany organizacji zajęć podyktowane są troską o poziom kształcenia, ale przede wszystkim sytuacją epidemiczną w kraju oraz dbałością o zdrowie wspólnoty akademickiej, której częścią niedługo możesz zostać także Ty.

 1. W dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia odbywać się będą tylko w sposób zdalny.
 2. 5 października 2020 r. planowana jest centralna inauguracja roku akademickiego – w tym dniu nie będzie zajęć (godziny rektorskie).
 3. Zajęcia w budynkach AGH rozpoczną się 6 października 2020 r.
 4. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w sposób tradycyjny (w budynkach AGH), ale także w sposób zdalny. Część zajęć może odbywać się w sposób mieszany.
 5. Wykłady będą co do zasady prowadzone zdalnie, ale dopuszcza się możliwość wykładów prowadzonych w sposób hybrydowy.
 6. Zajęcia tradycyjne będą odbywały się w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i nauczycieli akademickich w budynkach.
 7. Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS i stosowania się do wszystkich zaleceń oraz wytycznych obowiązujących w Uczelni.
 8. Zajęcia zdalne będą odbywały się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
 9. Maksymalna liczba studentów w grupach studenckich w ramach zajęć prowadzonych tradycyjnie ulegnie w miarę możliwości zmniejszeniu.
 10. Harmonogramy zajęć w danym semestrze zostaną podane studentom przez Wydziały na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

Więcej  informacji dotyczących organizacji zajęć znajdziesz w Wytycznych w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 3 stycznia – wakacje zimowe (ferie świąteczne)
28 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
12 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
22 lutego do 28 lutego – przerwa międzysemestralna

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1 marca do 30 września – semestr letni

1 marca do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego
1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie
1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.

Wirtualny Dzień Otwarty Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Szanowni Maturzyści!
Serdecznie zapraszamy Was na Wirtualny Dzień Otwarty Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, który odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 11.30 na fanpage’u FB wydziału.

Podczas wydarzenia będziecie mieli okazję zapoznania się z możliwościami jakie oferuje wydział. Zobaczycie interesujące laboratoria oraz poznacie wspaniałych ludzi.

Dowiecie się najważniejszych informacji o rekrutacji, a także porozmawiacie ze studentami i przekonacie się, że ten wydział to miejsce właśnie dla Was.

Na Wasze pytania odpowiedzą Prodziekani Wydziału oraz członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Bolid na wodór autorstwa studentów AGH

Lekki, wytrzymały i energooszczędny. To cechy skonstruowanego przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej bolidu zasilanego ogniwem wodorowym. Pojazd Hydrive 1 to kolejne proekologiczne przedsięwzięcie kół naukowych w AGH.

Sercem najnowszego bolidu studentów AGH, czyniącym go wyjątkowym na tle innych projektów, jest wodorowe ogniwo paliwowe. Silnik elektryczny, zasilany ogniwem wodorowym, jest dzięki temu nowoczesnym i ekologicznym źródłem energii. Ogniwo nie emituje żadnych zanieczyszczeń przy spalaniu wodoru, a jedynym produktem ubocznym powstającym podczas procesu jest woda.

Poza tym bolid jest bardzo lekki – waży ok. 30 kg przy 320 cm długości i 75 cm szerokości. Efekt taki udało się osiągnąć dzięki pokryciu karoserii laminatem na bazie włókien węglowych. Skutkuje to znacznym obniżeniem masy w porównaniu z konstrukcjami metalowymi, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości pojazdu. Bolid ma budowę modułową, a jego poszczególne elementy zostały wykonane z lekkich i wytrzymałych stopów aluminium. Z kolei kierownica pojazdu wykonana została w technice druku 3D.

Konstrukcja pokryta lakierem o niskim współczynniku tarcia w połączeniu z opływowym kształtem karoserii zapewnia minimalną siłę oporu powietrza. Dzięki temu pojazd może rozwijać większe prędkości przy mniejszym zużyciu paliwa. Maksymalna zakładana prędkość konstrukcji to 41 km/h. Oryginalny jest również pomysł studentów dotyczący silnika indukcyjnego. Wyróżnia się on zdolnością hamowania rekuperacyjnego, dzięki któremu podczas zwalniania maszyna nie traci zgromadzonej energii, lecz przekształca ją w energię elektryczną.

Bolid został skonstruowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Konstruktorów MechaniCAD działającego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Celem zespołu z AGH jest nie tylko doskonalenie swoich umiejętności, ale też popularyzowanie wiedzy na temat ekologicznych rozwiązań w transporcie oraz wskazanie realnej alternatywy dla obecnie powszechnie stosowanych napędów spalinowych. 

Bolid Hydrive 1 powstawał od zeszłego roku z myślą o starcie w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon, jednych z najbardziej innowacyjnych konkursów dla młodych konstruktorów. Studenckie zespoły z całego świata stają przed wyzwaniem zbudowania i przetestowania pojazdów możliwie najbardziej sprawnych pod względem energetycznym. Co roku w konkursie bierze udział ponad 200 drużyn studenckich z całego świata. Zespół z AGH wystartuje w kategorii Prototype, w której najważniejsze jest osiągnięcie maksymalnej wydajności pojazdu. Tegoroczna edycja z powodu pandemii została przełożona na 2021 r. 

Szczegółowe informacje

Elektryczna deska surfingowa autorstwa studenta AGH

Student Akademii Górniczo-Hutniczej zbudował deskę surfingową o napędzie elektrycznym. Ten przyjazny środowisku i innowacyjny projekt powstał w ramach jego pracy magisterskiej. Rynek ekologicznego sprzętu wodnego jest w fazie rozwoju – do tej pory sprzedano tylko około dwóch tysięcy tego typu desek, głównie w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Elektryczna deska surfingowa to projekt Igora Łukasiewicza, studenta Mechaniki i Budowy Maszyn w AGH. Urządzenie to rodzaj bezemisyjnego sprzętu wodnego, który umożliwia surfowanie na akwenach wodnych, wykorzystując do tego silnik elektryczny zasilany poprzez akumulatory litowo-jonowe. Ciekawym elementem pojazdu są hydroskrzydła – urządzenia generujące siłę wynoszącą deskę ponad powierzchnię wody. Dzięki temu użytkownik ma wrażenie unoszenia się w powietrzu.

Deska jest długa na 1,5 m, natomiast jej pylon, na którym osadzone są skrzydła, mierzy 0,85 m. Sprzęt jest również bardzo lekki – konstrukcja deski waży 9 kg, a całe urządzenie wraz z elektroniką i bateriami osiąga wagę 17 kg. Pojazdy tego typu mogą rozwinąć prędkość do 40 km/h, a pojemność akumulatorów wystarcza na godzinę rozrywki na wodzie. Dodatkowo użytkownik za pomocą ręcznego kontrolera monitoruje prędkość, poziom naładowania baterii oraz pozwala na regulację mocy silnika.

Elektryczna deska surfingowa swoją zwrotnością dorównuje skuterom wodnym, lecz dzięki hydroskrzydłom dostarcza o wiele więcej możliwości zabawy, np. robienia ewolucji w powietrzu. Manewry, jakie można wykonywać dzięki desce to połączenie windsurfingu i kitesurfingu. Urządzenie pozwala także użytkownikowi na surfowanie przy braku zafalowania.

Projekt powstał z pasji i zamiłowania do żeglarstwa i energii odnawialnej. Jego autor przez kilka lat działał również w zespole AGH Solar Boat, który zajmuje się budowaniem łodzi elektrycznych w pełni zasilanych energią słoneczną. Obecnie deska jest stale udoskonalanym prototypem i znajduje się w fazie testów na wodzie. W najbliższym czasie projekt będzie można zobaczyć m.in. na konferencji Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach.

Drugie miejsce AGH Space Systems na największych w Europie zawodach robotyczno-kosmicznych

Zespół AGH Space Systems z łazikiem Kalman zajął drugie miejsce w międzynarodowych zawodach robotyczno-kosmicznych European Rover Challenge (ERC). Do rywalizacji stanęło 40 zespołów z całego świata, ale tylko 29 z nich dotarło do finału, w którym autonomiczne pojazdy planetarne zmierzyły się z konkurencjami terenowymi przypominającymi zadania, jakie realnie wykonują roboty na Marsie lub na Księżycu.

fot. archiwum AGH Space Systems

Na torze będącym wiernym odwzorowaniem fragmentu powierzchni Marsa zaprojektowane i zbudowane przez uczestników ERC łaziki wykonywały specjalnie przygotowane zadania, takie jak m.in. zebranie znajdujących się na torze elementów, ustawienie je w pojemniku i przewiezienie je we wskazane miejsce, pobranie próbki z powierzchni i głębokości, wykopywanie krateru oraz zrobienie zdjęcia. Podobne czynności bezzałogowe pojazdy wykonują w trakcie prawdziwych misji kosmicznych, dlatego w trakcie rywalizacji członkowie drużyn nie widzieli swoich łazików i sterowali nimi zdalnie.

Zorganizowany w dniach 13-15 września 2019 r. na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach European Rover Challenge (ERC) to największe wydarzenie z dziedziny kosmiczno-robotycznej w Europie. Stanowi europejską wersję odbywającego się w Stanach Zjednoczonych i znanego w świecie University Rover Challenge (URC). Współorganizatorem ERC jest Europejska Fundacja Kosmiczna.

Do Kielc przyjechały drużyny z całego świata, m.in. z Kanady, Kolumbii, Niemiec, Włoch, Indii i Bangladeszu. Pierwsze miejsce zajął reprezentujący gospodarzy zespół IMPULS, trzecie – RoverOva z Uniwersytetu Technicznego z czeskiej Ostrawy.

fot. archiwum AGH Space Systems

Kierunki studiów 2019/2020 według nowej ustawy

Kandydaci! W związku z reformą szkolnictwa wyższego, zainicjowaną wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, AGH intensywnie pracuje nad dostosowaniem dotychczasowych przepisów dotyczących rekrutacji na studia wyższe do nowego prawa.
Czytaj więcej