W sekcji BIEŻĄCY NABÓR widoczne są kierunki studiów, na które wciąż prowadzona jest rekrutacja.