KANDYDACI!

Centrum Rekrutacji prowadzi rekrutację kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.
Cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Działem Studentów Zagranicznych.

Obsługa kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji prowadzona jest w terminie od 1 czerwca do 25 września 2020 r.
Obsługa kandydatów w Centrum Rekrutacji AGH oraz w wyznaczonych pomieszczeniach AGH przeznaczonych do obsługi kandydatów prowadzona jest w terminie od 6 lipca do 25 września 2020 r.

Przed wysłaniem maila lub telefonem proponujemy zapoznać się z informacjami umieszczonymi w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

Centrum Rekrutacji

TELEFON

+48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL
Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH (+48 885 510 236)

(Komunikacja wyłącznie poprzez wiadomości tekstowe!)

ADRES

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. U2 (Centrum Dydaktyki AGH), pok. 101

Centrum Rekrutacji nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Zgodnie z powyższym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.