W semestrze letnim r. akad. 2018/2019 rusza nabór na nowy kierunek

C H E M I A    W    K R Y M I N A L I S T Y C E

Studia II stopnia

Będzie on  realizowany na podstawie umowy o współpracy m. Wydziałem Chemii PŁ a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP z Krakowa. W ramach wyjazdowego, drugiego semestru odbędą się wykłady, laboratoria i ćwiczenia, przeprowadzone przez specjalistów z w/w ośrodków badawczych i naukowych w Krakowie.

Nabór dla absolwentów studiów I stopnia prowadzi Politechnika Łódzka w terminie 4-22 lutego 2019.

Informacje i rekrutacja:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/chemia-w-kryminalistyce-wydzial-chemiczny.