Organizacja kształcenia w roku 2020/2021

Kandydacie! Poniżej znajdziesz kilka istotnych informacji dotyczących organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 dla nowoprzyjętych studentów. Zmiany organizacji zajęć podyktowane są troską o poziom kształcenia, ale przede wszystkim sytuacją epidemiczną w kraju oraz dbałością o zdrowie wspólnoty akademickiej, której częścią niedługo możesz zostać także Ty.

  1. W dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia odbywać się będą tylko w sposób zdalny.
  2. 5 października 2020 r. planowana jest centralna inauguracja roku akademickiego – w tym dniu nie będzie zajęć (godziny rektorskie).
  3. Zajęcia w budynkach AGH rozpoczną się 6 października 2020 r.
  4. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w sposób tradycyjny (w budynkach AGH), ale także w sposób zdalny. Część zajęć może odbywać się w sposób mieszany.
  5. Wykłady będą co do zasady prowadzone zdalnie, ale dopuszcza się możliwość wykładów prowadzonych w sposób hybrydowy.
  6. Zajęcia tradycyjne będą odbywały się w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i nauczycieli akademickich w budynkach.
  7. Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS i stosowania się do wszystkich zaleceń oraz wytycznych obowiązujących w Uczelni.
  8. Zajęcia zdalne będą odbywały się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
  9. Maksymalna liczba studentów w grupach studenckich w ramach zajęć prowadzonych tradycyjnie ulegnie w miarę możliwości zmniejszeniu.
  10. Harmonogramy zajęć w danym semestrze zostaną podane studentom przez Wydziały na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

Więcej  informacji dotyczących organizacji zajęć znajdziesz w Wytycznych w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 3 stycznia – wakacje zimowe (ferie świąteczne)
28 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
12 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
22 lutego do 28 lutego – przerwa międzysemestralna

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1 marca do 30 września – semestr letni

1 marca do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego
1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie
1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.