AGH – UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI

Siła marki AGH jest powodem do dumy. Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą. Doskonała infrastruktura, stabilny budżet, nowoczesne laboratoria, doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, zdolni i ambitni studenci oraz doktoranci to nasze największe atuty.

Uzyskanie statusu Uczelni Badawczej oraz Uniwersytetu Europejskiego, a także realizowane w AGH granty ERC stawiają nas w czołówce naukowej elity.

Mury naszej uczelni opuszczają absolwenci, którzy dynamicznie rozwijają swoją karierę zawodową, doskonale odnajdując się w sektorze gospodarczym, przemysłowym czy badawczo-rozwojowym.

Dlaczego warto studiować w AGH?

Nasze główne atuty to m.in.: ogromny potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, uznanie wśród pracodawców, ścisły związek z przemysłem i światem biznesu, możliwość odbywania praktyk i staży, nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, dobre warunki socjalne, możliwość rozwijania zainteresowań, kampus akademicki z największym miasteczkiem studenckim w Polsce.

//kandydaci.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/laboratoria_w_agh-e1622711304241.jpg

Uczelnia badawcza

Dla naszych przyszłych studentów oznacza to m.in. możliwość skorzystania z „badawczej ścieżki kształcenia”, czy dostęp do platformy intensywnych kursów e-learningowych z zakresu np. kompetencji miękkich, analityki danych, nauki i doskonalenia programowania. A przede wszystkim udział w elitarnym kształceniu prowadzonym w małych grupach przez ekspertów – również zagranicznych – o światowej renomie.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/studia_w_krakowie_w_agh_.jpg

Studia w Krakowie

Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Tu tworzy się nauka, kultura i sztuka. Teatry, kina, opera, muzea, galerie, a także liczne koncerty, festiwale, imprezy plenerowe nadają mu wyjątkowy klimat.

//kandydaci.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/studia_w_agh_krakow_perspektywa_dobrej_pracy.jpg

Perspektywa dobrej pracy

Wykształcenie, które zdobyć można w AGH, jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspaniałe kariery zawodowe wielu absolwentów uczelni potwierdzają jakość i użyteczność wiedzy zdobytej w murach AGH.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/kampus_agh_w_krakowie_.jpg

Kampus AGH

Kampus AGH położony jest w centrum Krakowa. Wszystkie wydziały, organizacje studenckie, Miasteczko Studenckie AGH wraz z klubami studenckimi oraz bazą sportową położone są w jednym miejscu, tworząc zwarty kompleks, dlatego możesz planować wiele zajęć, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy!

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/agh_przyjazna_osobom_niepelnosprawnym.jpg

Uczelnia dostępna

Nasza uczelnia przystąpiła w 2020 r. do realizacji projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/sport_w_agh_basen.jpg

Sport i kultura

Ponad 30 sekcji sportowych, liczne boiska oraz nowoczesny basen – sprawiają, że AGH przyciąga wszystkich pasjonatów sportu. Ponadto w AGH studenci mogą również realizować swoje zainteresowania artystyczne.