AGH – UNIWERSYTET NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Przekraczamy granice wiedzy

W strukturze AGH znajdują się wydziały, których działalność badawcza związana jest nie tylko z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, z dziedzinami nauk o Ziemi oraz nauk technicznych, ale również z dziedzinami kluczowymi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki takimi jak: nowe materiały, odnawialne źródła energii, inżynieria biomedyczna czy technologie informacyjne.

Jesteśmy patentową potęgą

O tym, jak twórczym miejscem jest Akademia, świadczą coroczne raporty Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmujemy czołowe pozycje wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych. Każdego roku uzyskujemy ponad 100 patentów oraz sprzedajemy kilkadziesiąt licencji.
Nasza aktywność jest również widoczna za granicą, co potwierdza liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Dlaczego warto studiować w AGH?

Nasze główne atuty to m.in.: ogromny potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, uznanie wśród pracodawców, ścisły związek z przemysłem i światem biznesu, możliwość odbywania praktyk i staży, nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, dobre warunki socjalne, możliwość rozwijania zainteresowań, kampus akademicki z największym miasteczkiem studenckim w Polsce.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/studia_w_krakowie_w_agh_.jpg

Studia w Krakowie

Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Tu tworzy się nauka, kultura i sztuka. Teatry, kina, opera, muzea, galerie, a także liczne koncerty, festiwale, imprezy plenerowe nadają mu wyjątkowy klimat.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/kampus_agh_w_krakowie_.jpg

Kampus AGH

Wszystkie wydziały, organizacje studenckie, Miasteczko Studenckie AGH wraz z klubami studenckimi oraz bazą sportową położone są w jednym miejscu, tworząc zwarty kompleks, dlatego możesz planować wiele zajęć, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy!

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/studia_w_agh_krakow_perspektywa_dobrej_pracy.jpg

Perspektywa dobrej pracy

Wykształcenie, które zdobyć można w AGH, jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspaniałe kariery zawodowe wielu absolwentów uczelni potwierdzają jakość i użyteczność wiedzy zdobytej w murach AGH.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/studia_agh_w_rankingach.jpg

AGH w rankingach

AGH od lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni. Jak wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) dotyczącego rocznika 2015 najwyższe zarobki w województwie małopolskim otrzymują absolwenci AGH.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/agh_przyjazna_osobom_niepelnosprawnym.jpg

Uczelnia bez barier

AGH od 2000 r. realizuje program uczelni przyjaznej wobec osób niepełnosprawnych. Jego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/sport_w_agh_basen.jpg

AGH stawia na sport

Duża liczba różnorodnych sekcji sportowych, znakomita kadra trenerska, liczne boiska sportowe oraz nowoczesny basen – sprawiają, że AGH przyciąga wszystkich pasjonatów sportu.