ABSOLWENCI AGH NA RYNKU PRACY

Wypracowany i wdrożony przez Akademię Górniczo-Hutniczą system dostosowania programu kształcenia do rzeczywistych potrzeb gospodarki przy zachowaniu standardów zawodowych jest wypadkową struktur organizacyjnych, edukacyjnych, rynkowych i ekonomicznych.

AGH należy do nielicznych w Polsce szkół wyższych prowadzących badania wśród absolwentów do pół roku od ukończenia studiów mając na celu rzetelną i uczciwą ocenę sytuacji zawodowej absolwentów w odniesieniu do wykształcenia uzyskanego w macierzystej uczelni w niedługim czasie po jej opuszczeniu.

Bardzo wysoka jest liczebność badanej grupy; każdego roku w badaniach bierze udział ponad 80% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH, co przekłada się na wiarygodność uzyskanych wyników.

 

Absolwenci zatrudnieni przed obroną pracy dyplomowej
73%
Absolwenci, którzy podjęli pracę zgodną z wykształceniem
83%
Absolwenci, którzy do pół roku od ukończenia studiów podjęli pracę lub kontynuowali naukę
94%

Status zawodowy absolwentów AGH

Niewątpliwie dla statystycznego absolwenta AGH kapitałem wyjściowym jest wiedza oraz ukończony kierunek studiów, dając wysokie prawdopodobieństwo na zatrudnienie, a następnie satysfakcjonujący rozwój zawodowy.

Jest to efekt wybiegającej w przyszłość strategii uczelni oraz konsekwentnej realizacji polityki edukacyjnej i programu kształcenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby sektora gospodarczego, co potwierdzają prowadzone badania i publikowane rankingi.

//kandydat.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/wykres_zatrudnienie_absolwentow_agh.jpg

87%

PRACUJĄCY

3%

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

3%

KONTYNUUJĄCY EDUKACJĘ

1%

BĘDĄCY W TRAKCIE ZMIANY PRACY

4%

POSZUKUJĄCY PRACY

2%

NIEPRACUJĄCY, NIEPOSZUKUJĄCY PRACY

Firmy, które zatrudniły trzech lub więcej absolwentów AGH

//kandydaci.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/absolwenci_2017.jpg

Tak dla pracodawców, jak i dla absolwentów usankcjonowaną jakość stanowi prestiż i renoma ukończonej uczelni. W krajach zachodnich to zjawisko naturalne.

Firmy sięgają w pierwszej kolejności po absolwentów uczelni o ugruntowanej na rynku pozycji, a i w Polsce renoma uczelni zaczyna nabierać coraz większego znaczenia.

78% absolwentów 2019 oceniając wybór uczelni zadeklarowało, że decyzja o wyborze studiów w AGH była jak najbardziej słuszna.