Osoby, które rozpoczynają studia pierwszego stopnia w AGH z najwyższą liczbą punktów lub zostali przyjęci na studia jako laureaci olimpiad stopnia centralnego mogą skorzystać z dodatkowego pakietu korzyści:

  • indywidualnego programu studiów i opieki tutora,
  • bezpłatnego miejsca w domu studenckim,
  • dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, wycieczki edukacyjne).