Chcecie studiować na AGH, ale nie jesteście pewni swojej wiedzy z przedmiotów ścisłych?
Chcielibyście lepiej przygotować się do rozpoczęcia studiów technicznych?
Pomożemy Wam w tym!

 

KURSY STACJONARNE

Odbywają się poza terenem AGH, są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości – tzw. Rok Zerowy. Kursy Roku Zerowego organizowane są przez Dział Nauczania AGH przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki i obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, chemia. Kursy Roku Zerowego można podjąć wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego ze szkołą średnią. Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych i jest dofinansowany przez AGH w wysokości około 50% kosztów.

KURSY ZAMIEJSCOWE E-LEARNINGOWE

To kursy prowadzone przez Internet – tzw. Rok Zerowy e-learningowy. Obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, chemia i są organizowane przez Centrum e-Learningu przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kursy są prowadzone na odległość i są bezpłatne, nie wymagają podpisania przez szkołę porozumienia o współpracy z AGH. Uczeń sam zapisuje się na kursy poprzez stronę internetową.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Są organizowane przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH. Kursy przygotowują do matury i podjęcia studiów na AGH z zakresu: matematyki, fizyki i chemii. Kandydaci zgłaszają się indywidualnie i ponoszą koszty kursów. Każdy kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych.

KOŁO MATEMATYCZNO-LOGICZNE eMiL

Co roku coraz mniej uczniów wybiera kierunki studiów, na których nauki ścisłe odgrywają główną rolę. Również programy szkolne coraz mniejszą uwagę poświęcają matematyce czy fizyce. Z drugiej jednak strony pracodawcy chętnie zatrudniają inżynierów i absolwentów szkół technicznych ze względu na wysoką specjalizację i specyficzne umiejętności. Biorąc te czynniki pod uwagę, z inicjatywy Centrum e-Learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej zostały uruchomione wirtualne kółka zainteresowań, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem e-learningu oraz innowacyjnych metod kształcenia.

Aktualnie trwa kontynuacja zajęć Wirtualnego Kółka Graniastego – Koła Matematyczno-Logicznego eMiL. W dotychczasowych edycjach kółka wzięło udział już ponad 640 osób. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Nowe grupy uruchamiane są co semestr.

//kandydaci.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/kursy_dla_kandydatow_agh_1.jpg
//kandydaci.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/kursy_dla_kandydatow_agh_2.jpg
//kandydaci.agh.edu.pl/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/kursy_dla_kandydatow_agh_3.jpg