Maturzysto, uczniu szkoły średniej!

Chcesz zdobyć informacje o kierunkach studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej, zasadach rekrutacji, olimpiadach i konkursach, które ułatwią Ci studiowanie na naszej uczelni? A może chcesz się dowiedzieć, jakie stypendia przysługują naszym studentem, jak otrzymać akademik i do jakiej organizacji studenckiej warto należeć? Chcesz porozmawiać z pracownikami i studentami AGH? Spotkajmy się – odwiedź stoisko AGH podczas Targów i Salonu Maturzystów.