UCZELNIA PRZYJAZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nasza uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Jego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie. Dbamy o to, aby nowo powstałe budynki spełniały najwyższe standardy dostępności.Studenci niesłyszący mogą skorzystać nieodpłatnie z usług tłumaczy języka migowego. Coraz więcej jednostek AGH posiada pracowników komunikujących się w tym języku. Dla studentów niedowidzących oraz niedosłyszących organizowane są specjalistyczne lektoraty z języków obcych. W pracowni tyfloinformatyki studenci niewidomi i słabowidzący korzystają ze specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania powiększającego i czytającego.

Biblioteka pozwala studentom z różnymi dysfunkcjami na korzystanie ze zbiorów w alternatywnej formie. Istnieje też możliwość wypożyczania przez studentów indywidualnego sprzętu edukacyjno-wspomagającego (np. systemy FM, dyktafony, powiększalniki itp.). Kompleksowe wsparcie obejmuje również pomoc psychologiczną. Ponadto studenci niepełnosprawni mają możliwość udziału w zajęciach sportowych, jak np. szermierka na wózkach, ćwiczenia na specjalistycznej siłowni i basenie.

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych – pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy.

W Akademii Górniczo-Hutniczej studiuje ok. 350 studentów niepełnosprawnych.
AGH znalazła się w gronie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Lodołamacze 2016”, którego ideą jest przełamywanie uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Marcin Ryszka

Paraolimpijczyk
Absolwent AGH

„Jestem osobą niewidomą. Na uczelni traktowano mnie zawsze bardzo indywidualnie, starając się w jak najbardziej wszechstronny sposób umożliwić mi przyswojenie wymaganego materiału oraz jego zaliczenie. (...) Właśnie w AGH umożliwiono mi zdobycie wykształcenia i robienia tego, co w życiu oprócz nauki jest dla mnie ważne, czyli rozwijania swoich umiejętności sportowych”

ZADZWOŃ PO WSPARCIE

  • Jeśli myślisz o podjęciu studiów w AGH, ale nie wiesz który kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni
  • Nie jesteś pewien, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci efektywnie studiować na danym kierunku
  • Zastanawiasz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować i czy będzie ono wystarczające

Umów się telefonicznie lub mailowo na spotkanie z naszym konsultantem - w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych uzyskasz informację, poradę i pomoc.

+48 12 622 26 04