TOP 10 Kierunki studiów – progi oraz liczba osób

Poniżej prezentujemy zestawienia TOP 10 kierunków pod względem progów punktowych oraz liczby podań na miejsce w pierwszym cyklu rekrutacji letniej 2018 na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

TOP 10: ranking kierunków, dla których w pierwszym cyklu rekrutacyjnym ustalono najwyższe progowe wartości wskaźnika rekrutacji
1. Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
2. Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
3. Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
4. Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
5. Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
6. Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)
7. Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
8. Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)
9. Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
10. Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

TOP 10: liczba podań na miejsce
1. Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) – 7,5
2. Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania) – 7,2
3. Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) – 6,9
4. Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 6,3
5. Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 6,0
6. Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) – 5,6
7. Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny) – 5,2
8. Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) – 5,1
9. Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 4,9
10. Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 4,8