TOP 10 Kierunki studiów – progi oraz liczba osób

Poniżej prezentujemy listy TOP 10 kierunków dla progów punktów oraz liczby podań na miejsce po pierwszym cyklu rekrutacyjnym w AGH. Informacja została uaktualniona o ilość osób na miejsce.

TOP 10 progi punktowe (liczba osób/miejsce)
1. Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) – 5,14
2. Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) – 7,54
3. Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) – 5,61
4. Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) – 4,31
5. Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) – 6,93
6. Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania) – 7,24
7. Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 5,95
8. Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny) – 5,23
9. Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 4,83
10. Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 6,26

TOP 10 liczba podań na miejsce
1. Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) – 7,5
2. Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania) – 7,2
3. Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) – 6,9
4. Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 6,3
5. Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 6,0
6. Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) – 5,6
7. Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny) – 5,2
8. Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) – 5,1
9. Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 4,9
10. Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 4,8