Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Kandydacie! Nadal możesz przystąpić do rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rejestracja w drugim cyklu rekrutacji trwa do  17 września 2020 r. Zapraszamy!