INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Kierunki studiów 2019/2020 według nowej ustawy
Kandydaci!
W związku z reformą szkolnictwa wyższego, zainicjowaną wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, AGH intensywnie pracuje nad dostosowaniem dotychczasowych przepisów dotyczących rekrutacji na studia wyższe do nowego prawa.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony, gdzie będziemy systematycznie zamieszczać informacje dotyczące zmian w ofercie kształcenia na rok akademicki 2019/2020 oraz zasad rekrutacji.
Rekrutacja zimowa na studia II stopnia odbędzie się według dotychczasowych zasad określonych w uchwałach senatu i zarządzeniach rektora.