INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

KONTAKT

Dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo.
TELEFON: +48 12 617 36 84

(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL: rekrutacja@agh.edu.pl

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

WHATSAPP: Centrum Rekrutacji AGH (+48 885 510 236)

(Komunikacja poprzez wiadomości tekstowe)

Cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Działem Studentów Zagranicznych.
TELEFON: +48 12 617 50 92
E-MAIL: international.students@agh.edu.pl