Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH.

Niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata.

Pełnomocnictwo (pdf) / Pełnomocnictwo (doc)

Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie protokołu egzaminu kierunkowego z Dziekanatu Wydziału do CR.

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji po dokonaniu wpisu na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Podanie o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisu

Podanie (pdf) / Podanie (docx)

Wzór ślubowania studenta

Ślubowanie (pdf) / Ślubowanie (docx)