TERMINY PRACY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

Dla wszystkich stopni i form studiów.

Rozpoczęcie pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych: 28 stycznia 2019 r.

Zakończenie pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych: 16 lutego 2019 r.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. W wybrane soboty (zgodnie z kalendarzem rekrutacji) od 9:00 do 13:00.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych, natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia - w jednym cyklu.

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja trwać będzie od dnia 7 stycznia do 11 lutego 2019 r., do godz. 14:00.
Ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów następować będzie o godz. 15:00.

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja od 7 do 31 stycznia do godz. 14:00 od 6 do 11 lutego do godz. 14:00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 31 stycznia do godz. 14.00 do 11 lutego do godz. 14.00
Egzaminy wstępne 1, 4 lutego 12 lutego
Wstępna kwalifikacja kandydatów 5 lutego 13 lutego
Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia oraz wpisy od 6 do 11 lutego od 14 do 16 lutego

* za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
Etap rekrutacji Obowiązujące terminy
Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja od 7 stycznia do 7 lutego, godz. 14:00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 7 lutego do godz. 14.00
Egzaminy wstępne 8, 9 lutego (piątek, sobota)
Wstępna kwalifikacja kandydatów 11 lutego
Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia oraz wpisy od 12 do 16 lutego

* za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH