Kalendarz rekrutacji 2019/2020 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie www.international.agh.edu.pl.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych, natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia - w jednym cyklu.

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja trwać będzie od dnia 7 stycznia do 17 lutego 2020 r.
Ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów następować będzie o godz. 15:00.

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 7 do 30 stycznia, do godz. 14:00 od 5 do 7 lutego, do godz. 14:00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 30 stycznia, do godz. 14.00 do 7 lutego, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 31 stycznia - 1 lutego** 8-10 lutego**
c Wstępna kwalifikacja kandydatów 4 lutego 12 lutego
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 5 do 10 lutego od 13 do 17 lutego (w tym sobota 15 lutego)
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 5 do 10 lutego od 13 do 17 lutego (w tym sobota 15 lutego)

* za datę uiszczenia opłaty uznaję się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

** termin egzaminu wstępnego podany będzie w komunikacie dostępnym w systemie e-Rekrutacja

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 7 stycznia do 6 lutego, do godz. 14:00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 6 lutego, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 7-8 lutego**
Wstępna kwalifikacja kandydatów 11 lutego
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 12 do 17 lutego (w tym sobota 15 lutego)
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 12 do 17 lutego (w tym sobota 15 lutego)

* za datę uiszczenia opłaty uznaję się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

** termin egzaminu wstępnego podany będzie w komunikacie dostępnym w systemie e-Rekrutacja