Kalendarz rekrutacji zimowej dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie Działu Studentów Zagranicznych.
Obsługa kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji prowadzona jest w terminie od 10 stycznia do 19 lutego 2022 r.
Obsługa kandydatów w Centrum Rekrutacji AGH oraz w wyznaczonych pomieszczeniach AGH przeznaczonych do obsługi kandydatów prowadzona jest w terminie od 31 stycznia do 19 lutego 2022 r.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych w terminach podanych w tabeli nr 1.
Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w jednym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w tabeli nr 2.

Tabela 1. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 10 stycznia do 3 lutego, do godz. 14.00 od 9 do 11 lutego, do godz. 14.00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 3 lutego, do godz. 14.00 do 11 lutego, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 5 lub 7 lutego 12 lub 14 lutego
c Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 9 lutego 16 lutego
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 10 do 15 lutego (w tym sobota 12 lutego) od 17 do 19 lutego (sobota)
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 10 do 15 lutego (w tym sobota 12 lutego) od 17 do 19 lutego (sobota)

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Tabela 2. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Etap rekrutacji Obowiązujące terminy
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 10 stycznia do 11 lutego, do godz. 14.00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 11 lutego, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 12 lutego (sobota)
c Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 15 lutego
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 16 do 19 lutego (sobota)
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 16 do 19 lutego (sobota)

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.