Kalendarz rekrutacji 2021/2022 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie Działu Studentów Zagranicznych.
Obsługa kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji prowadzona jest w terminie od 1 czerwca do 30 września 2021 r.
Obsługa kandydatów w Centrum Rekrutacji AGH oraz w wyznaczonych pomieszczeniach AGH przeznaczonych do obsługi kandydatów prowadzona jest w terminie od 21 czerwca do 24 września 2021 r. zgodnie z niniejszym kalendarzem.

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia jest prowadzona w terminach podanych w tabeli nr 1.
Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia jest prowadzona w terminach podanych w tabeli nr 2.

Tabela 1. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Nr cyklu rekrutacyjnego Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia / Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
1 od 1 czerwca do 12 lipca* 13 lipca od 14 do 19 lipca, w tym sobota 17 lipca
2 od 13** do 19 lipca* 20 lipca od 21 do 26 lipca, w tym sobota 24 lipca
3 od 20** do 26 lipca* 27 lipca od 28 lipca do 2 sierpnia
4 od 23 sierpnia do 13 września* 14 września od 15 do 20 września, w tym sobota 18 września

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH
**po godz. 15:00

Tabela 2. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Nr cyklu rekrutacyjnego Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia / Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
1 od 21 czerwca do 27 lipca* 28 lipca od 29 lipca do 3 sierpnia
2 od 23 sierpnia do 14 września* 15 września od 16 do 24 września, w tym sobota 18 września

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych w terminach podanych w tabeli nr 3.
Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w jednym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w tabeli nr 4.

Tabela 3. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 21 czerwca do 21 lipca do godz. 14.00 od 23 sierpnia do 15 września, do godz. 14.00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 21 lipca, do godz. 14.00 do 15 września, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 23-24 lipca 17-18 września
c Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 27 lipca 21 września
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 28 lipca do 4 sierpnia od 22 do 24 września
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 28 lipca do 4 sierpnia od 22 do 24 września

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Tabela 4. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Etap rekrutacji Obowiązujące terminy
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 23 sierpnia do 15 września, do godz. 14.00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 15 września, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 17 i/lub 18 września (sobota)
c Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 21 września
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 22 do 24 września
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 22 do 24 września

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.