Kalendarz rekrutacji 2020/2021 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie Działu Studentów Zagranicznych.
Obsługa kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji prowadzona jest w terminie od 1 czerwca do 25 września 2020 r.
Obsługa kandydatów w Centrum Rekrutacji AGH oraz w wyznaczonych pomieszczeniach AGH przeznaczonych do obsługi kandydatów prowadzona jest w terminie od 6 lipca do 25 września 2020 r.

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia jest prowadzona w terminach podanych w tabeli nr 1.
Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia jest prowadzona w terminach podanych w tabeli nr 2.

Tabela 1. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021
Nr cyklu rekrutacyjnego Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia / Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
1 od 1 czerwca do 19 sierpnia* 20 sierpnia od 21 do 26 sierpnia, w tym sobota 22 sierpnia
2 od 21 do 26 sierpnia* 27 sierpnia od 28 sierpnia do 2 września, w tym sobota 29 sierpnia
3 od 28 sierpnia do 2 września* 3 września od 4 do 9 września, w tym sobota 5 września
4 od 4 do 9 września* 10 września od 11 do 16 września, w tym sobota 12 września

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

Tabela 2. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021
Nr cyklu rekrutacyjnego Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia / Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
1 od 1 czerwca do 3 września* 4 września od 5 (sobota) do 17 września, w tym sobota 12 września
2 od 5 do 17 września* 18 września od 19 (sobota) do 23 września

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych w terminach podanych w tabeli nr 3.
Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w jednym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w tabeli nr 4.

Tabela 3. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021
Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 1 czerwca do 9 września do godz. 14.00 od 24 sierpnia do 16 września, do godz. 14.00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 9 września, do godz. 14.00 do 16 września, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 11 i/lub 12 września (sobota) 18 września
c Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 14 września 21 września
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 15 do 19 września (sobota) od 22 do 25 września
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 15 do 19 września (sobota) od 22 do 25 września

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Tabela 4. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021
Etap rekrutacji Obowiązujące terminy
a Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 24 sierpnia do 17 września, do godz. 14.00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 17 września, do godz. 14.00
b Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 18 i/lub 19 września (sobota)
c Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 22 września
d Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 23 do 25 września
e Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 23 do 25 września

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.