Jeśli brałeś udział w olimpiadzie przedmiotowej stopnia centralnego albo olimpiadzie tematycznej, sprawdź, na które kierunki zostaniesz przyjęty z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Pamiętaj, że przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia z pominięciem warunków rekrutacji możliwe jest tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

W latach 2017-2020 na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą z pominięciem warunków rekrutacji:
a) laureaci Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH;
b) laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH;
c) laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Matematycznej;
d) laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Fizycznej.

Warunki rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zawarto w Uchwale nr 62/2016 Senatu AGH zmienionej Uchwałą nr 57/2017 Senatu AGH oraz Uchwałą nr 39/2018 Senatu AGH.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)