REKRUTACJA 2020-2022

Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą nr 158/2018 Senatu AGH (tekst jednolity Uchwała 170/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r.). Ze zwolnienia tego mogą skorzystać maturzyści tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

REKRUTACJA 2023

Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą nr 96/2019 Senatu AGH (tekst jednolity Uchwała nr 169/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r.). Ze zwolnienia tego mogą skorzystać maturzyści tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)