Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą nr 158/2018 Senatu AGH. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać maturzyści tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja 2019

W roku 2019 na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
a) laureaci Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH;
b) laureaci i finaliści finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH;
c) laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Matematycznej;
d) laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Fizycznej.

Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów w roku 2019 określa par. 2 Uchwały nr 158/2018 Senatu AGH .

Rekrutacja 2020-2022

W związku z koniecznością dostosowania warunków rekrutacji do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 warunki rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad zostały istotnie zmienione od roku 2020. Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów w latach 2020-2022 określa par. 3 Uchwały nr 158/2018 Senatu AGH .

 

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 49 86
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)