Opłata za postępowanie rekrutacyjne

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 opłaty wynoszą:

  • na studia pierwszego stopnia 85 zł za każdą deklarację;
  • na studia drugiego stopnia 100 zł.

Opłaty należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych e-Card lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.

Opłata za legitymację

Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek studiów, przed dokonaniem wpisu na studia, należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS (22 zł).
Opłaty należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych e-Card lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.
Opłata nie jest pobierana od kandydatów posiadających status studenta AGH i absolwentów AGH, którzy ukończyli studia do roku czasu od dnia rozpoczęcia danej rekrutacji.

Opłaty za studia

Opłaty należy dokonywać na numery rachunków wskazane przez Dziekanaty wydziałów.