900-1000

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)
Automatyka i Robotyka (IMiR)
Computer Science (EAIiIB)
Cyberbezpieczeństwo (IEiT)
Informatyka (IEiT+EAIiIB)
Informatyka i Ekonometria (Z)
Informatyka Społeczna (H)
Informatyka Stosowana (FiIS)
Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)
Teleinformatyka (IEiT)

800-899

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)
Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)
Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)

700-799

Budownictwo (GiG)
Electronics and Telecommunications (IEiT)
Elektronika (IEiT)
Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)
Elektrotechnika (EAIiIB)
Geoinformatyka (GGiOŚ)
Matematyka (MS)
Mechatronic Engineering (IMiR)
Zarządzanie (Z)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

600-699

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)
Energetyka (EiP)
Fizyka Techniczna (FiIS)
Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)
Informatyka Techniczna (IMiIP)
Inżynieria Akustyczna (IMiR)
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)
Kulturoznawstwo (H)
Socjologia (H)

500-599

Fizyka Medyczna (FiIS)
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)
Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

400-499

Geofizyka (GGiOŚ)
Geologia Stosowana (GGiOŚ)
Geoturystyka (GGiOŚ)
Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)
Recykling i Metalurgia (MN)
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

300-399

Ceramika (IMiC)
Chemia Budowlana (IMiC)
Edukacja Techniczno-Informatyczna (IMiIP)
Geoinformacja (GGiIŚ)
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)
Inżynieria Ciepła (IMiIP)
Inżynieria Górnicza (GiG)
Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)
Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)
Inżynieria Materiałowa (IMiC+IMiIP)
Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)
Metalurgia (IMiIP)
Paliwa i Środowisko (EiP)
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)
Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)