900-1000

Automatyka i Robotyka (WEAIiIB)
Cyberbezpieczeństwo (WIEiT)
Informatyka (WIEiT + WEAIiIB)
Informatyka i Ekonometria (WZ)
Informatyka i Systemy Inteligentne (WEAIiIB)
Informatyka Społeczna (WH)
Informatyka Stosowana (WFiIS)
Inżynieria i Analiza Danych (WGGiOŚ)
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (WIEiT + WH + WIMiC)
Teleinformatyka (WIEiT)

800-899

Automatyka Przemysłowa i Robotyka (WIMiR)
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WEiP)
Inżynieria Mechatroniczna (WIMiR)
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (WFiIS)
Socjologia (WH)

700-799

Ekologiczne Źródła Energii (WGGiOŚ)
Elektronika (WIEiT)
Elektronika i Telekomunikacja (WIEiT)
Fizyka Techniczna (WFiIS)
Geoinformatyka (WGGiOŚ)
Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB)
Kulturoznawstwo (WH)
Matematyka (WMS)
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WZ)

600-699

Budownictwo (WGiG)
Elektrotechnika (WEAIiIB)
Informatyka Techniczna (WIMiIP)
Inżynieria Obliczeniowa (WIMiIP)
Zarządzanie (WZ)

450-599

Energetyka (WEiP)
Fizyka Medyczna (WFiIS)
Inżynieria Akustyczna (WIMiR)
Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (WGiG)
Mechatronic Engineering (WIMiR)

300-449

Pozostałe kierunki