ADRES KORESPONDENCYJNY DLA WSZYSTKICH WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
WKR Wydziału [nazwa wydziału]
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Prosimy o sprawdzenie terminów w kalendarzu rekrutacyjnym.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Odlewnictwa
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny