Statystyki z pierwszego cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydaci! Podajemy TOP10 kierunków w pierwszym cyklu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Przypominamy, że progi kwalifikacji ustalane są niezależnie w każdym cyklu rekrutacji.

TOP10 PROGI

KIERUNEKWYDZIAŁPRÓG KWALIFIKACJI
InformatykaWydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 972
Informatyka i Systemy Inteligentne Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 972
Informatyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej964
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji960
Inżynieria i Analiza DanychGeologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska956
Automatyka i RobotykaElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej944
Informatyka SpołecznaHumanistyczny944
TeleinformatykaInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji940
Informatyka i EkonometriaZarządzania932
Nowoczesne Technologie w KryminalistyceInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki916

TOP10 PODAŃ

KIERUNEKWYDZIAŁLICZBA PODAŃ OGÓŁEM
Informatyka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 1489
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 1222
Informatyka StosowanaFizyki i Informatyki Stosowanej 874
Automatyka i RobotykaElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 796
BudownictwoGórnictwa i Geoinżynierii610
Mechanika i Budowa MaszynInżynierii Mechanicznej i Robotyki541
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji522
Informatyka SpołecznaHumanistyczny 510
Nowoczesne Technologie w KryminalistyceInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki496
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiZarządzania494

TOP10 OSÓB NA MIEJSCE

KIERUNEK WYDZIAŁ LICZBA OSÓB NA MIEJSCE
Informatyka i Systemy InteligentneElektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej13,6
CyberbezpieczeństwoInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji9,5
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki8,3
Informatyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej7,3
Inżynieria i Analiza Danych Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska6,8
Informatyka Społeczna Humanistyczny6,8
Teleinformatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji6,5
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Energetyki i Paliw6,4
Informatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej6,0
Automatyka i Robotyka Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej5,3