Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (studia dualne)