Trzeci cykl rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wciąż masz szansę zostać studentem wymarzonego kierunku – rejestracja w 3 cyklu  rekrutacji trwa do 26 lipca 2021 r. Nie przegap swojej szansy!

Poniżej podajemy szacunkowy odsetek wolnych miejsc na poszczególne kierunki. Wartości te mogą ulec zmianie w związku z trwającymi wpisami w drugim cyklu.

Kierunek (Wydział)limit
< 10%
Geoinformatyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)105
10% – 20%
Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)180
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)60
Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)75
Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)144
Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)120
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)48
21% – 30%
Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)144
Automatyka Przemysłowa i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)120
Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)120
Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)168
Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)250
Informatyka Techniczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)120
Inżynieria i Ochrona Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)60
Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)45
Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)200
31% – 40%
Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)30
Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)45
Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)60
Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)120
Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)90
Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)80
Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)90
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)24
Socjologia (Wydział Humanistyczny)75
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)120
41% – 50%
Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Geoturystyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)48
Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)72
Inżynieria Produkcji i Jakości (Wydział Metali Nieżelaznych)108
Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)300
Nanoinżynieria materiałów (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)24
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)24
Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)70
Zarządzanie (Wydział Zarządzania)96
> 50%
Chemia Budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)30
Computer Science (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)24
Cyberbezpieczeństwo (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)48
Electronics and Telecommunications (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)30
Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)70
Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)180
Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)48
Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)60
Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)24
Geoinformacja (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)48
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)45
Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)72
Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)30
Inżynieria Górnicza (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)24
Inżynieria i Monitoring Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)72
Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)84
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)50
Inżynieria Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych)72
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)60
Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)60
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)60
Mechatronic Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)60
Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)30
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)60
Nowoczesne Technologie Paliwowe (Wydział Energetyki i Paliw)60
Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)240
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (Wydział Odlewnictwa)75
Zaawansowane Materiały Inżynierskie (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)120