Zakończył się 1 cykl rekrutacyjny w AGH

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończył się 1 cykl rekrutacyjny. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą osób na miejsce dominują kierunki z branży IT. Podobnie, wśród kierunków
z największą liczbą podań – także dominują kierunki informatyczne.

Pod względem największej liczby podań wśród trzech najpopularniejszych kierunków są kierunki informatyczne:

KierunekLiczba podań
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej981
Informatyka Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej882
Informatyka Stosowana Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej774
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej665
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami616
Zarządzanie Wydział Zarządzania612
Informatyka Techniczna Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej595
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania483
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny444
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki433

Na kierunkach informatycznych, cieszących się największym zainteresowaniem, AGH oferuje łącznie 427 miejsc. Przy ponad dwóch tysiącach podań na te kierunki średnia liczba osób na miejsce w tej grupie wynosi 6,2 (osoby/miejsce).

10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji 2021/2022 pod względem liczby kandydatów na miejsce.

KierunekLiczba kandydatów na miejsce
Informatyka Stosowana Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej10,75
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej9,34
Cyberbezpieczeństwo Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji7,31
Inżynieria i Analiza Danych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska6,58
Zarządzanie Wydział Zarządzania6,38
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny5,92
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki5,90
Informatyka i Ekonometria Wydział Zarządzania5,46
Informatyka Techniczna Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej4,96
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej4,62

10 kierunków z najwyższymi progami punktowymi

KierunekPróg
Informatyka Stosowana WydziałFizyki i Informatyki Stosowanej988
Informatyka Społeczna Wydział Humanistyczny984
Informatyka i Systemy Inteligentne Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej965
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej940
Informatyka i Ekonometria Wydział Zarządzania933
Inżynieria i Analiza Danych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska932
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki912
Cyberbezpieczeństwo Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji910
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej896
Informatyka Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej890

Kandydaci, którym ze względu na trudne warunki nauki w pandemii, matura poszła gorzej, także mogą znaleźć w ofercie AGH, perspektywiczne kierunki studiów. Na części z nich w tym roku zdjęto progową, minimalną wartość wskaźnika rekrutacji. Wszystkie kierunki dostępne w następnych cyklach rekrutacyjnych maturzyści znajdą na stronie: kandydaci.agh.edu.pl.

Następne kwalifikacje na studia będą odbywać się 20 i 27 lipca oraz 14 września.

W ramach studiów I stopnia Akademia przygotowała w tym roku 5373 miejsca na kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz 114 miejsc na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, w sumie 5487 miejsc. Na studiach niestacjonarne pierwszego stopnia czeka 1100 miejsc.